הרשמה
משתמשים יקרים,
אנא הזינו את כתובת המייל שלכם
כדי לקבל עדכונים על החדשות שלנו.
שלטון החוק בעקבות הסרט, מסע אינטרקטיבי
 • חפש  חיפוש מתקדם 

בג”ץ והשטחים פרק ראשון: השפעת פיקוח בג”ץ על השימוש באמצעי ביטחון

מאת לימור יהודה

חלק זה של המאמר עוסק בעתירות בהן נדרש בג”ץ להפעיל פיקוח על פעולות של הממשל הצבאי שנעשו לצורך השלטת ביטחון וסדר באזורים שנכבשו: הריסת בתים, גירוש תושבים ועתירות הביאס קורפוס.

בג”ץ והביטחון: השפעת פיקוח בג”ץ על השימוש באמצעי ביטחון על-ידי הממשל הצבאי – חלק א’

השלטת מרותו של צה”ל על האוכלוסייה בשטחים הביאה במשך השנים את רשויות הביטחון לנקוט בשורה ארוכה של אמצעים לשמירת הסדר והביטחון. סוגי האמצעים שננקטו וחומרתם השתנו על פני התקופות השונות. בצד הפסקת השימוש באמצעים מוכרים, צורפו אמצעים חדשים שנועדו לתת מענה לאיומים המשתנים. מבין האמצעים שננקטו במהלך השנים על-ידי רשויות הביטחון לשם שמירת הביטחון בשטחים נזכיר כמה, מבלי למצות: הטלת עוצר, מעצר חשודים, העמדה לדין פלילי, מעצרים מנהליים, שיטות חקירה (ובכללן שיטות העולות כדי עינויים), גיוס משתפי פעולה, איסור ייבוא ומסחר במוצרים שונים, איסור הפגנות, סגירת ארגונים ואוניברסיטאות, הריסות בתים עונשיות, גירושים מהשטחים, איסור על הוצאת עיתונים, מניעת יציאה לחו”ל, סגרים, איסורי תנועה בכבישים, איסור כניסה לשטחים חקלאיים, איסורי תנועה על פי קבוצות גיל, בניית גדר ההפרדה, סיכולים ממוקדים ועוד.

שאלת חוקיות השימוש ברבים מאמצעים אלה הובאה במשך השנים להכרעתו של בג”ץ. מתוך פסיקה עניפה זו בחרנו לדון כאן בטיפולו של בג”ץ בשלושה נושאים בהם הוגשו אליו עתירות חוזרות ונשנות: עתירות הביאס קורפוס, המוגשות במטרה לברר פרטים על אדם ש”נעלם”, קרי אדם שנעצר על-ידי כוחות הביטחון אך פרטים עליו או על מקום מעצרו לא נמסרו לקרוביו; עתירות נגד גירושם של תושבי שטחים למדינות אחרות ועתירות נגד החלטות על הריסות בתים עונשיות.

הביאס קורפוס

הַבֵּיאָס קוֹרְפּוּס (בלטינית habeas corpus –”הביאו את הגוף” או “הביאוהו בגופו”) הוא צו במשפט המקובל שמשמעותו היא להורות לרשויות להביא בפני בית המשפט אדם הכלוא בידיהן ולדון במעצרו, ואם המעצר בלתי חוקי, להורות על שחרורו.

כחלק מהערובות החוקיות שנועדו לשמור על זכויותיו של אזרח מפני מעצר שרירותי ובלתי חוקי, מוטלת על הרשות העוצרת חובה למסור לאדם קרוב מידע על דבר המעצר ומקום המעצר “ללא שיהוי” (סעיף 53(א) לצו בדבר הוראות ביטחון, הוא הוראת החוק הרלבנטית בשטחים). כאשר המידע לא נמסר עומדת לבני משפחתו של העצור האפשרות לעתור לבג”ץ בדרישה לקבלת מידע אם האדם אכן מצוי ברשותן של רשויות הביטחון, והיכן.

עתירות בעניינים הנוגעים למעצרם של אנשים נמסרו באופן מפורש לסמכותו של בג”ץ (“לתת צווים על שחרור אנשים שנעצרו או נאסרו שלא כדין”, סעיף 15(ד)(1) לחוק יסוד: השפיטה), סמכות שהופעלה עוד בזמן המנדט הבריטי בטרם קום מדינת ישראל, ומאז הקמתה.

עתירות הביאס קורפוס בעניינם של תושבי השטחים היו בין העתירות הראשונות שהוגשו נגד רשויות הביטחון בשטחים שנכבשו, והוכיחו את עצמן כמועילות במצבים בהם קרוביהם של עצורים לא ידעו היכן הם מוחזקים, בגין מה מוחזקים ולכמה זמן, כאשר לא התאפשר להם או לעו”ד מטעמם להפגש עמם או בכדי להעלות שאלות באשר לחוקיותו של המעצר עצמו.בהרחבה שלפנינו ניתן לראות כמה מהעתירות הללו, שנמצאות בארכיון בתי המשפט אך לא פורסמו עד היום.

לקריאה נוספת על העתירות מהשנים הראשונות:

בג”ץ 41/68 נזמי נ’ נציב שב”ס. העותר הנו תושב העיר העתיקה, שנעצר על-ידי רשויות הביטחון. מהעתירה עולה, כי הוא הועבר מרשות אחת לשניה, כי הוצאו נגדו צווי מעצר מנהליים, ולמעשה איננו יודע בגין מה הוא עצור ולכמה זמן. בעצם, הוא מבקש לדעת על מה עצור ולכמה זמן. מהתיק עולה שהעתירה התבטלה לבקשת העותר.

בג”ץ 123/68 אחמד מוטיע סאלח נ’ שר הבטחון. עניינה של העתירה הוא לגלות פרטים על מקום מעצרו של אחיו של העותר, אשר לפי הנטען בעתירה נעצר על-ידי כוחות הביטחון, ומאז לא שמעו ממנו. תשובת המשיבים היא, שהוא אינו נמצא ברשותם, אותה הם תומכים בדיווחים של רשויות מעצר שונות שכולן מודיעות שהוא אינו מצוי ברישומיהן. העתירה נדחתה בעקבות בקשת ב”כ העותר לבטל העתירה.

בג”ץ 128/68 דרויש אלזין נ’ מנהל בית סוהר. העותר נעצר במעצר מנהלי. בעתירה נדרש שחרורו של העותר, לאור אמירות שיוחסו לוועדת העררים מהן עלה כי הובטח שמעצרו של העותר לא יוארך. בתשובה מוגש תצהיר על-ידי רס”ן גמזו, יושב ראש ועדת העררים אשר על אמירותיה הסתמכה העתירה, בו כופר הוא באמירות שיוחסו לו. מפסק הדין עולה, כי בית המשפט לא הסתפק בתצהירו זה אלא נקט בהליך שייעלם מאוחר יותר מסדר הדין של בג”ץ – חקירת המצהיר מטעם המשיבים.

בג”ץ 59/69 אלכיירי נ’ שר הבטחון. העתירה מוגשת בדרישה לאפשר לב”כ העותרים המוחזקים במעצר להפגש איתם, ולאחר שפניות לרשויות המעצר לא נענו. בית המשפט מעביר את העתירה להרכב, ומורה על הזמנת ב”כ היועץ המשפטי. ימים בודדים לאחר מכן מוגשת הודעה על-ידי באת כוחם של העותרים בה מוסרת שממשטרת ירושלים הובטח לה להפגש עם העותרים, ולפיכך מבקשת היא לבטל את העתירה.

בג”ץ 42/74 סובחי נ’ שר המשטרה. העתירה מוגשת בשם הוריהם של שני עצורים, בני 21 ו-25 שנעצרו בשכם ביום 5.1.74, בבקשה שיסבירו את עילת מעצרם, ויאפשרו לב”כ להפגש עמם. בין השאר נטען בעתירה, שפניותיהם לממשל הצבאי בשכם ולרשויות אחרות (בהם ראש הממשלה גולדה מאיר ושר הביטחון משה דיין) בבקשה לברר היכן הם מצויים ובגין מה, לא נענו, וכי טרם אפשרו לבא כוחם להפגש עם בניהם העצורים. בית המשפט קובע את העתירה לדיון המתקיים ביום 12.2.74. במהלך הדיון מודיע ב”כ המשיב, ד”ר מישאל חשין (לימים שופט בית המשפט העליון), שאין התנגדות להרשות לעצירים להפגש עם בא כוחם, לקבל ביקורים, ולגלות את סיבת מעצרם. נוכח הצהרה זו, מורה בית המשפט על דחייתה של העתירה.

ככלל בעתירות מסוג זה עצם הגשת העתירה, המוגשת כעתירה דחופה, מביאה את רשויות הביטחון לחקור בעניין, למסור את הפרטים שלא נמסרו קודם לכן או לאפשר לבא כוח  העצורים להפגש עמם. על פי רוב, עתירות אלה מטופלות במהירות ובאות על פתרונן בתוך זמן קצר.

לעיתים עתירות קונקרטיות אלה מעוררות שאלות נוספות הנוגעות לאופן ההתנהלות של הרשויות. במספר מקרים, על אף שהמקרה הפרטני כבר נפתר, נענה בג”ץ לצורך לברר את הקושי הכללי שהתעורר בפניו. כך למשל, בבג”ץ חירבאוי, שהוגש בשנת 1995, נדונה סוגיית הדיווח על מעצרו של מי שנעצר על-פי תחיקת הביטחון וכן סוגיית איתורם של עצורים במרכז מידע צה”לי. לפי ההסכמה שהושגה בין הצדדים לעתירה, ואשר קיבלה תוקף של פסק דין, עם מעצרו של תושב השטחים, תימסר ללא שיהוי הודעה על מעצרו ומקום מעצרו באמצעות הטלפון למספר שאותו ימסור העצור. במידה והעצור ביקש זאת, תימסר הודעה גם לעורך דין שנקב בשמו. במסגרת הטיפול בעתירה זו, שוכללה גם פעילותו של מרכז השליטה הצה”לי (משל”ט הכליאה), כך שעליו להתעדכן אחת ליממה במידע משלל גורמים (צה”ל, משטרה, שב”ס) בדבר מעצרו ומקום מעצרו של עצור, באופן שניתן יהיה לאתרו לפי פניה בכתב של גורמי חוץ.

על אף הסכמות אלה, הבעיות ברישומם של עצורים פלסטינים לא הסתיימו עד היום, ולעיתים מידע על דבר מעצרם ומקום הימצאם נמסר רק לאחר מספר ימים. חוסר ידיעה זה קשה במיוחד כאשר מדובר בקטינים אשר “נעלמים” למשך ימים ומשפחתם אינה יודעת היכן הם נמצאים. עתירות שהוגשו בנדון במהלך השנים האחרונות על-ידי המוקד להגנת הפרט בדרישה להורות לצבא לקיים רישום בזמן אמת של כל אחד מהעצורים על-ידו נדחו.

ראו באתר המוקד להגנת הפרט:

http://www.hamoked.org.il/Document.aspx?dID=Updates1261

מטבע הדברים לא ניתן להעריך מה היה קורה לו בית המשפט לא היה מפעיל ביקורת מעין זו על המשיבים. עם זאת, נראה שקשה לשלול את האפשרות שהיה בפיקוחו של בית המשפט כדי לתרום לריסונן של רשויות הביטחון בתחום זה. דהיינו, על אף שמצב הדברים רחוק מלהשביע רצון, אי אפשר לשלול את האפשרות שהמצב יכול היה להיות גרוע יותר.

גירושים מהשטחים

הסמכות לגרש תושבים מביתם ומדינתם עוגנה בתקנות ההגנה משנת 1945 שנחקקו בזמן המנדט הבריטי:

גלות וכו’

(1)            כוחו של הנציב העליון יהיה יפה ליתן צו בחתימת-ידו (הקרוי להלן בתקנות האלה “צו-גלות”) בדבר הגליית אדם כלשהוא מפלשתינה (א”י).

אדם, שבגינו ניתן צו-גלות, יישאר מחוץ לפלשתינה (א”י), כל זמן שיישאר הצו בתקפו.

תקנה 112, תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945

תיקונים שהכניסה הכנסת לתקנות ההגנה ביטלו את ההוראה בחוק החל במדינת ישראל, אך בשטחים לעומת זאת התקנה לא בוטלה. שאלה מעניינת היא, אילו הוראת חוק זו לא הייתה קיימת בדין המקומי בשטחים, האם הרשויות הישראליות היו מעיזות לחוקק הוראת חוק חדשה המסמיכה את המפקד הצבאי לגרש תושבים למדינות אחרות? שאלה זו מתעוררת נוכח הוראתה של אמנת ג’נבה הרביעית, אמנה שמדינת ישראל צד לה, הקובעת:

“העברת-כפיה של מוגנים, יחידים או המונים, וכן גירושם של מוגנים, משטח נכבש לשטחה של המעצמה הכובשת או לשטחה של כל מדינה אחרת – בין שטח נכבש ובין שטח בלתי נכבש – אסורים, ויהיה המניע להם מה שיהיה.”

סעיף 49(1), אמנת ג’נבה הרביעית, 1949

מקריאת הסעיף שבאמנת ג’נבה מתקבל הרושם שלא ניתן היה לנסח את ההוראה בבהירות רבה יותר. לשון הסעיף מבהירה שכל גירוש, בין של יחידים ובין של המונים, ו”יהיה המניע להם מה שיהיה” הינו אסור. סעיף 49(2) לאמנה קובע חריג לאיסור על העברות-כפיה בתוך השטח הכבוש עצמו מטעמים של ביטחון האוכלוסיה, ואולם לאיסור על גירוש תושב למדינה אחרת האמנה איננה קובעת ואיננה מתירה כל חריג.

לקריאה נוספת: סעיף 49(2) לאמנת ג’נבה

“אף על פי כן, רשאית המעצמה הכובשת לקבל על עצמה את פינויו השלם או החלקי של אזור מסוים, אם בטחון האוכלוסייה או שיקולי הכרח צבאיים ידרשו זאת. פינוי כזה אסור לו שיגרור עקירתם של מוגנים מעבר לגבולות השטח הכבוש, אלא אם כן אי אפשר, מסיבות של ממש, למנוע את עקירתם. האנשים שפונו כך יוחזרו לבתיהם מיד לתום פעולות האיבה באותו שטח…”

מאחר וישראל הצטרפה לאמנת ג’נבה כבר בשנת 1951, אפשר היה לצפות על כן שהמפקד הצבאי הישראלי יציית למחוייבות זו וימנע מגירוש. ואולם לא כך היה.

השימוש באמצעי של גירוש תושבים מטעמי ביטחון החל זמן קצר לאחר כיבוש השטחים. לפי הצהרה ממשלתית רשמית, בתקופה שבין 1967-1977 גורשו 68 תושבים מהשטחים. מרבית העתירות המוגשות בשנים הראשונות בעניין גירוש מטעמי ביטחון לא עוסקות בעצם חוקיות הגירוש. הן מוגשות על-יסוד חשש שיש כוונה לגרש את העותרים. לרוב הן מוגשות ביוזמתם של קרובי משפחה של פלסטינים שנעצרו כבר בידי כוחות הביטחון. חלק מהעתירות מתבטלות לאחר שמתברר שמי שעתרו בשמו כבר גורש, וחלקן האחר מתבטל לאחר שנמסר שרשויות הביטחון כלל לא שקלו את גירושו של העותר. בהרחבה שלפנינו ניתן לראות כמה מהעתירות הללו, שנמצאות בארכיון בתי המשפט אך לא פורסמו עד היום.

D. Kretzmer, The Occupation of Justice – The Supreme Court of Israel and the Occupied Territories (SUNY, 2002) p. 165.

לקריאה נוספת: עתירות המוגשות בשנים הראשונות בעניין גירוש מטעמי ביטחון:

בג”ץ 49/69 ד”ר מועמר נ’ שר הבטחון. עתירה המוגשת כשהעותר מוחזק במעצר בחשד לפעילות חתרנית עוינת, ולאור חשש של אשת העותר שיש כוונה לגרשו. בתשובת המשיבים לעתירה נמסר, כי העותר עצור מכח פקודת מעצר, ושלא נדונה שאלת גירושו. לאור הודעה זו העתירה נמחקת.

בג”ץ 55/69 סובחי נ’ שר הבטחון. גם עתירה זו של תושב מזרח ירושלים שנעצר במעצר מנהלי מוגשת בשל חשש שמא הוצא כנגד העותר צו גירוש. בתשובת המשיבים נמסר כי אין כוונה לגרש את העותר, ובעקבותיה העתירה נמחקת.

בג”ץ 137/69 סעדה נ’ שר הבטחון. גם בעתירה זו המוגשת בשל חשש לגירושם של העותרים, מוסרים המשיבים שגירוש לא נשקל בשלב זה. בפסק דין קצר מציין בית המשפט שהסעד לאדם המוצא נגדו צו גירוש הוא בפניה לוועדה המיעצת לפי תקנה 112(8). העתירה נדחית.

בג”ץ 5/71 מראר עזמי נ’ שר הבטחון. זוהי העתירה הראשונה בענינו של עצור שהוצא כנגדו צו גירוש. העותר, תושב מזרח ירושלים, נעצר במעצר מנהלי למשך כשנה וחצי. בעקבות כך שנודע שהוצא נגדו צו גירוש הוגשה העתירה. בדיון בעתירה מתקבלת ההחלטה, שגירושו של העותר יעוכב כדי לאפשר הגשת בקשה לועדה המייעצת אשר תיתן המלצתה לממשלה. בעקבות החלטה זו מתקיים דיון בפני הוועדה המייעצת, ולאחר שהיא מאשרת את הגירוש, מוגש בג”ץ נוסף התוקף את ההחלטה (בג”ץ 17/71). העתירה נגד צו הגירוש נדחית, ובג”ץ מאשר את ביצוע הגירוש תוך שהוא סומך ידיו על שיקוליהן של שלטונות הביטחון ודרכי התנהלותן. זוהי הפעם הראשונה בה בג”ץ מאשר גירוש מטעמי ביטחון.

בג”ץ 106/72 עדואן נ’ שר הבטחון. העותר, תושב חברון, הועמד לדין ונשפט על הסתננות. בתום מאסרו הוצא נגדו צו גירוש לפי תקנה 112. בית המשפט מפנה את העותר למצות הליכים לפי התקנה, ומורה על דחיית העתירה.

בג”ץ 427/74 סוג’יה נ’ שר הבטחון. עתירה זו מוגשת נגד ההחלטה לגרש את שני העותרים, בשל עבירות ביטחון. שני העותרים נשפטו וריצו עונש מעצר, ונגד שניהם הוצאו צווי גירוש. בתשובת המשיבים לעתירה נמסר שהעותר ה-1 כבר גורש, ולגבי השני צו הגירוש בוטל. לאור הודעה זו העתירה מתבטלת.

בג”ץ 85/75 לילה נג’אב נ’ שר הבטחון. העתירה מוגשת על מנת למנוע את גירושו של בעלה של העותרת, המצוי במעצר. בתשובה לעתירה מוסרים המשיבים כי בעלה כבר גורש. לאור הודעה זו העתירה נמחקת.

נשאלת השאלה מדוע יש מקום להגשת עתירות על סמך חשש בלבד? העתירות מוגשות על רקע חוסר במידע באשר למצבם של עצורים ובאשר לתוכניותיהן של רשויות הביטחון בנוגע אליהם, ונוכח חשש שהגירוש יתבצע בטרם תינתן הזדמנות לעתור בעניין. הציטוטים מהעתירה הבאה מפרטים את התנהלות כוחות הבטחון מול העצורים ומשפחותיהם, בכל הנוגע להעברת מידע מסודר על גורלם:

קריאה נוספת: חשש מגירוש בלא התרעה מוקדמת

ציטוט קטע מתוך כתב העתירה בבג”ץ 152/75 עיסאם פכר אדין ו-27 אח’ נ’ שר הבטחון:

8. ב-17.4.75 התקיימה בכלא חברון הועדה לערעורים על המעצרים המנהליים, שלפניה הופיע חוסי חדאד המיוצג על ידי החו”מ, ושהוא חברם של העותרים מ-14 עד 19 היה עצור איתם באותו בית-כלא והוא הנו חברם לדעת של כל בני משפחות העותרים.

9. לחוסני חדאד זה ולחתום מטה לא נאמר דבר, שעומדים לגרשו, אך למחרת היום 18.4.75 הוא גורש ויחד עמו שני עצורים מנהליים אחרים, חליל חג’אזי משכם (שהיה עצור בכלא שכם) ושהנו חברם של העותרים מ-1 עד 9 וחברם לדעה של כל בני משפחות העותרים, וחוסיין אבו גרביה (שהיה עצור בכלא כפר יונה) מירושלים וחברם של בני העותרים מ-10 עד 13 וחברם לדעה שליתר בני משפחות העותרים.

10. גירושם של הנ”ל, כמתואר בסעיף 9, נעשה ללא מתן להם כל אפשרות לפנות לערכאה כלשהי שיפוטית ומעין שיפוטית, כדי שתבחן את צוו הגירוש, ובמקרהו של חוסני חדאד בולט הזילזול בו, שהוא ממש לעג לרש, כשגירושו נעשה לאחר הופעתו בפני הועדה לערעורים עם החו”מ, מבלי אפילו לרמוז על הסכנה הנשקפת לו.

11. כל האמור לעיל בנוגע לסולימאן אל-נג’אב, כאמור בסע’ 7, ולמגורשים הנוספים באותו יום כמפורט בסעיף 10, מצביע על כך, כי המשיבים ובמיוחד המשיב מס’ 1 מתכוון לחסל את בעיית המעצרים המנהליים באורח הדרגתי אך בטוח על ידי גירושם של העצורים המנהליים ממולדתם, במועד שהוא בוחר לעצמו, ושיכול לחול בכל רגע.

12. העותרים חוששים, כי המשיבים מתכוונים, וזאת לאור איומיהם הקודמים והאחרונים ולאור מעשיהם כמפורט לעיל, לגרש את בני משפחותיהם ממולדתם, דבר, שיהיה בו, כדי לפגוע פגיעה בל תתוקן בעותרים ובבני משפחותיהם, וכי הדבר ייעשה בצורה ואופן, כפי שנעשה עם המגורשים האחרים ושלא תנתן להם האפשרות לפנות לאיש, שיושיע אותם.

על אף שבפני בית המשפט נחשפות ראיות לא מעטות על כך שרשויות הביטחון פועלות לגירושם של אנשים באופן כזה שימנע את האפשרות לפנות לערכאות, אין בית המשפט מורה מיד למשיבים לנהוג אחרת. רק בחלוף כחמש שנים נוספות מורה בג”ץ כי לפני הפעלת הסמכות של גירוש אדם, חובה על רשויות הביטחון לאפשר לו להשמיע את עמדתו. לעצם הדיון על חוקיות הגירוש, מאחר שמרבית הגירושים בשנים הראשונות מתבצעים בטרם עולה בידי המגורשים לעתור כנגד גירושם, מעטים הם המקרים המגיעים להכרעתו של בית המשפט.

בג”ץ עוואד: פסק הדין הראשון

פסק-הדין הראשון שעוסק בגירושו של תושב שטחים והמתייחס לשאלת חוקיותו של אמצעי ביטחוני זה על פי המשפט הבינלאומי, התפרסם בשנת 1979.

ההליך בעניינו של עזמי מראר, שגורש אף הוא מטעמי ביטחון לא העלה את שאלת המשפט הבינלאומי, בהיותו תושב ירושלים שסופחה לישראל. ראו מקור מספר 13.

ביום 29 בינואר 1979 הוציא המפקד הצבאי צו גירוש ללבנון נגד מר ריאד עוואד, תושב ביר זית, שהיה כלוא באותה עת. מר עוואד החליט לעתור לבג”ץ כנגד הגירוש. בעתירתו טען העותר שתי טענות משפטיות: אחת, שהפעולה איננה חוקית משום שתקנה 112 לתקנות ההגנה בוטלה בזמן השלטון הירדני, ושניה, שהפעולה איננה חוקית משום שהיא סותרת את המשפט הבינלאומי. די בקבלתה של כל אחת מטענות אלה כדי להביא לקבלת העתירה ולביטולו של צו הגירוש.

את העותר ייצגה עו”ד לאה צמל. את המפקד הצבאי ייצגה עו”ד דורית ביניש, מי שלימים היתה פרקליטת המדינה ולאחר מכן שופטת ונשיאה של בית המשפט העליון.

מה פסק בית המשפט: האם מותר או אסור לגרש?

בית המשפט דוחה את העתירה ומתיר את גירושו של העותר ללבנון. באשר לטענה הראשונה הוא קובע כי תקנה 112 המסמיכה לגרש תושבים לא בוטלה בזמן השלטון הירדני. באשר לטענה השנייה הוא קובע, כי הגירוש איננו סותר את הוראת סעיף 49(1) לאמנת ג’נבה שצוטט לעיל. פסיקתו של בית המשפט קובעת כי סעיף 49(1) לאמנת ג’נבה, בניגוד למה שניתן להבין מקריאתו איננו אוסר על גירוש אם זה נעשה מטעמי ביטחון, זאת על אף שכתוב בסעיף “יהיה המניע אשר יהיה”.

ראו בג”ץ עוואד, סעיפים 4-9 לפסק הדין

לקריאה נוספת: מנימוקי בית המשפט

וכך מנמק הנשיא זוסמן את מסקנתו כי הגירוש עולה בקנה אחד עם הוראת סעיף 49(1) לאמנת ג’נבה:

“אף לא מצאתי ממש בטענה, כי השימוש בתקנה 112 הנ”ל עומד בסתירה לסעיף 49 לאמנת ג’נבה הרביעית מאוגוסט 1949 בדבר הגנת אזרחים בזמן מלחמה. אמנה זו באה, כמו שמבאר Dr. Pictet בקומנטר אשר כתב על האמנה (בע’ 10), כדי להגן על האזרח בפני מעשה שרירותי (arbitrary action) של הצבא המחזיק, ומטרתו של סעיף 49 הנ”ל היא למנוע מעשים כדוגמת מעשי הזוועה שנעשו על ידי הגרמנים במלחמת העולם השניה, שבמשכה גורשו מיליונים של אזרחים מבתיהם למטרות שונות, בדרך כלל לגרמניה כדי להעבירם בעבודת כפייה עבור האויב וכן גורשו יהודים ואחרים למחנות רכוז לצורך עינויים והשמדה.

ברור כי האמנה הנ”ל אינה גורעת מחובתה של המעצמה המחזיקה לדאוג לשמירת הסדר הציבורי בשטח המוחזק, המוטלת עליה בסעיף 43 לאמנת האג משנת 1907, וגם לא מזכותה לנקוט באמצעים הדרושים לשם בטחונה היא, בעמוד 115 ראה Pictet, Humanitarian Law and the Protection of War Victims. הניצב העליון או מי שבא במקומו לא הורשו לעשות שימוש בתקנה 112 הנ”ל ככל העולה על רוחם, שכן תקנה 108 לתקנות הנ”ל מורה כי “לא יתנו הנציב העליון או מפקד צבאי צו לפי החלק הזה בגין אדם כלשהו, אלא אם כן סבורים (הם), כי נחוץ או מועיל ליתן את הצו לשם הבטחת שלומו של ציבור, הגנתה של פלשתינה (א”י), קיומו של הסדר הציבורי או דיכויים של התקוממות, מרד או מהומה”.

הנחיה זו, שבתקנה 108, באה ללמדך כי הכחות הנתונים בידי הרשות עקב קיום שעת חירום, לא ניתנו בידה אלא למטרה אחת, דהיינו לצרכי שמירה על הסדר הציבורי והבטחון. גם אליבא דד”ר פיקטה, בע’ 115 שם, זו היא מטרה לגיטימית. דבר אין לעניין זה עם הגירושים לצורך עבודת כפייה, עינוי והשמדה שנעשו במלחמת העולם השניה, מה גם שכוונת המשיב היא להוציא את העותר אל מחוץ לארץ, ולא להעבירו ארצה, להרחיקו מפאת הסכנה הנשקפת ממנו לשלום הציבור, ולא לקרב אותו במטרה לנצל את כוח העבודה שלו ולהפיק תועלת ממנו למען מדינת ישראל.

כיצד מגיע בית המשפט למסקנה זו?

בית המשפט, אם כן, בוחר בפרשנות מקורית ושנויה במחלוקת, של האמנות הבינלאומיות ושל מה שעמד מאחורי כתיבתן. בית המשפט מדלג  על לשון הסעיף (שאינו מובא בפסק הדין) ומתחיל במטרתה לכאורה של האמנה שהיא “הגנה מפני מעשה שרירותי”, שאיננה מופיעה באמנה עצמה, ואשר אותה הוא מחלץ מאחד מכתביו של פיקטה, מומחה למשפט בינלאומי הנחשב לפרשן הבכיר ביותר של אמנת ג’נבה. שנית, בית המשפט ממשיך בקביעה, כי מטרתו של סעיף 49 הנ”ל הינה למנוע מעשים כדוגמת זוועות הנאצים. ושלישית, כי הסעיף אינו גורע מהחובה על פי תקנה 43 לתקנות האג לשמור על הסדר הציבורי, ומשמעשה הגירוש נועד לשמור על הסדר הציבורי הרי שבכך מקיים המפקד הצבאי את חובתו.

אך עיון בנימוקים מלמד, שאף לא אחד מהם עומד במבחן הביקורת המשפטית:

באשר לנימוק הראשון, באמירה שמטרתה של האמנה הינה “הגנה מפני מעשה שרירותי” מתעלם בית המשפט מקביעתו של פיקטה המופיעה בספר אחר הנחשב לפירוש המוסמך של אמנת ג’נבה, לפיה סעיף 49(1) לאמנת ג’נבה אוסר על גירוש באופן מוחלט וללא כל חריגים. בנוסף, אם אכן כל מטרתה של האמנה הייתה להגן מפני מעשה שרירותי, לשם מה נדרשו מנסחיה לפירוט נרחב של הוראות שונות בכלל ובאופן ספציפי לסעיף העוסק כל כולו בגירוש? ואף אם זו היתה מטרתה, מדוע איסור מוחלט על גירוש איננו מתיישב עימה? היתכן שההגיון שעמד ביסוד ההוראה היה שקל יותר לפקח ולמנוע פעולות שרירותיות באמצעות איסור מוחלט?

באשר לנימוק השני, גם אם הסעיף בא להבהיר ולקודד את הכלל שכבר היה קיים אשר אסר על גירושים המוניים ממין הגירושים שביצעו הנאצים, אין דבר בסעיף עצמו או באמנה כולה, שעשוי לתמוך במסקנה כי זו הייתה כל מטרתו, מסקנה שסותרת חזיתית את מילותיו המפורשות של הסעיף עצמו.

יש לשים לב שמדובר באיסור שכבר היה קיים כחלק מהמשפט הבינלאומי בזמן ביצועם ולפני חתימתה של אמנת ג’נבה, ועל יסוד זה הואשמו ונדונו בגין פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות במשפטי נירנברג.

באשר לנימוק השלישי, הסתמכותו של בית המשפט על סעיף כללי מוקדם (סעיף 43 לתקנות האג משנת 1907) כגובר על הוראה של סעיף ספציפי מאוחר (סעיף 49 לאמנת ג’נבה משנת 1949), איננה מתיישבת עם כללי פרשנות אמנות (ואף לא עם כללי פרשנות חקיקה המקובלים במשפט הישראלי), ועומדת בסתירה להגיון העומד מאחורי אמנת ג’נבה – פיתוח ושיפור המשפט הבינלאומי. פשוטם של דברים הוא, שהאיסור בסעיף 49 בא להגביל את האמצעים שמותר לנקוט בהם במילוי החובה הכללית שבסעיף 43 (שמירת הסדר הציבורי). מסקנה זו אף מתיישבת עם נוסח ההוראה המופיעה בסעיף 43 בה נאמר שהמעצמה הכובשת תנקוט בכל האמצעים “in its power”.

לקריאה נוספת: הביקורת שנמתחה על פסק-דין על-ידי פרופ’ יורם דינשטיין

… ברור בעליל, כי הפיסקה מנוסחת בלשון של איסור מוחלט שאין לו כל חריג. סייג המבוסס על סדר צבאי וביטחון האוכלוסייה האזרחית מופיע אמנם בסעיף 49. אך הדברים אמורים לא בפיסקה הראשונה (העוסקת בגירוש-הגלייה אל מחוץ לטריטוריה הכבושה) אלא בפיסקה השנייה (המתייחסת לפינוי זמני, שיכול ואף צריך להעשות בתוך הטריטוריה הכבושה)“.

י. דינשטיין, “התנחלויות וגירושים בשטחים המוחזקים”, עיוני משפט ז’ (תשל”ט-תש”ם) 188, 193

אם כן, לפני הכל ומעל הכל, הקושי הגדול בפסק הדין הינו התעלמותו של בית-המשפט מהוראתו הברורה של סעיף 49 האוסר באופן מוחלט על כל גירוש, יהיה המניע אשר יהיה. בבואנו לבחון את השאלה האם הדין הוא אדונו  היחיד של השופט, התעלמות זו של בג”ץ מדברת שבעתיים.

בג”ץ עפו : הרכב מורחב של בית המשפט דן בסוגיית הגירוש

סוגיית הגירוש שבה ועלתה בפני בג”ץ בהזדמנויות נוספות. עתירות שהוגשו בשנת 1987 על-ידי מספר ראשי ערים שהוחלט על גירושם, מובאות בפני הנשיא שמגר אשר מחליט לדון בעניין בהרכב מורחב של חמישה שופטים. שמגר, הכותב את דעת הרוב בבג”ץ הידוע כבג”ץ  עפו, שב וקובע, הפעם בפסק-דין ארוך במיוחד, כי גירוש מטעמי ביטחון איננו סותר את סעיף 49(1) לאמנת ג’נבה.

אריכות זו של פסק-הדין לא הייתה הכרחית. בכדי לדחות את העתירות לא היה כלל צורך להכריע בשאלה אם צווי הגירוש מנוגדים לסעיף 49(1) לאמנת ג’נבה אם לא. כפי שעשה הנשיא לנדוי לפניו בבג”ץ קוואסמה, יכול היה שמגר גם במקרה זה לקבוע, כי מאחר שקיימת סמכות גירוש בדין המקומי (תקנות ההגנה המנדטוריות), ומאחר שסעיף 49(1) לאמנת ג’נבה אינו חלק מהמשפט המנהגי, אלא אך בגדר משפט הסכמי שאיננו אכיף בפני בית משפט מדינתי, הרי שדין העתירות להידחות.

לקריאה נוספת על דחיית עתירה מבלי לפסוק בשאלת ההתאמה למשפט הבינלאומי, כפי שכתב השופט לנדוי בבג”ץ קווסאמה 

“… ואמנע מהכרעה בשאלת חוקיותם של צווי הגירוש לפי סעיף 49(1) של אמנת ג’נבה, שהנו לעת עתה בבחינת הוראה של המשפט הבינלאומי ההסכמי בלבד, שעליו היחיד אינו יכול לבסס את עתירתו בבית-משפט הדן על-פי הדין הפוזיטיבי של מדינת הדיון”.

ואולם, כאמור, בבג”ץ עפו, הנשיא שמגר אינו מסתפק בהנמקה זו אלא מבקש לבסס את הטענה, כי גירושים אלה עולים בקנה אחד עם הוראותיה של אמנת ג’נבה ולצורך כך הוא מקדיש חלק ניכר מפסק-דינו.

שמגר קובע כי על פי כללי פרשנות אמנות אין לאמץ אוטומטית את הפרשנות המילולית אלא שיש לחתור לתת תוקף למטרת הצדדים המקורית, שהיא למנוע גירושים דומים לאלה שעשו הנאצים. שמגר מוסיף שפרשנות זו עולה בקנה אחד עם כלל פרשנות נוסף, לפיו יש לפרש את הוראותיהן של אמנות באופן המטיל הגבלה מינימלית על המדינה.

בנוסף טוען שמגר כי פרשנות זו היא עדיפה גם משום שקריאה ישירה של הטקסט מובילה לאבסורד. הכיצד? משום שאיסור מוחלט על גירוש משמעו שלא ניתן לגרש מסתננים, לא ניתן להסגיר פושעים, לא ניתן לגרש מחבלים ומרגלים, ומאידך אפשר לגזור עונש מוות.

כבר הסברנו לעיל מדוע הנימוק הראשון שמביא שמגר אינו עומד. באשר לכלל הפרשנות הנוסף שהוא מאמץ (הגבלה מינימלית על המדינה) מעניין לשים לב שכלל פרשנות זה הינו הפוך לכלל הפרשנות המקובל במשפט הישראלי לפיו יש לפרש דבר חקיקה באופן שמעניק את ההגנה הרחבה ביותר לזכויות האדם.

באשר לעניין האבסורד כדאי לשאול מדוע יש חשיבות בהצבעה על אבסורד? הסיבה היא, שעל פי כללי פרשנות אמנות (המופיעים באמנת וינה) רק במצב בו לשון הסעיף הינה עמומה או מובילה לאבסורד מותר לפנות לאמצעי עזר מלבד האמנה עצמה. מאחר שמילותיה של האמנה עצמה אינן נוחות במקרה זה מחפש שמגר את הדרך ללכת (הרחק) מעבר להן.

אל מול הנמקתו של הנשיא שמגר, עומדת חוות דעת המיעוט, הבהירה והמשכנעת של השופט גבריאל בך. השופט בך עומד על כך שאין כל מקום לסטות מהפירוש הטבעי והרגיל של מילות הסעיף הקובעות שגירוש, מכל מניע שהוא, הוא אסור.

בג”ץ עפו, עמ’ 70-76

לקריאה נוספת: חוות דעת השופט בך- גירוש הוא אסור, נקודה.

בניגוד לקודמיו, מתחיל השופט בך בלשונו של סעיף 49(1) לג’נבה ומוצא אותה חד-משמעית וברורה:

“השילוב של המילים “העברת כפיה של … יחידים או המונים, וכן גירושם…” עם הביטוי “ויהי המניע מה שיהיה”, אינו מותיר, לדעתי, כל מקום לספק, כי הסעיף חל לא רק על גירוש המוני אלא גם על גירושם של יחידים, ושהאיסור מכוון להיות טוטאלי, גורף וללא סייג – “יהי המניע מה שיהיה”.

השופט אינו מוצא סתירה בין הקביעה, שאמנת ג’נבה נכתבה בעקבות התקופה הנאצית ולנוכח הפשעים שבוצעו בה, לבין כך שמרגע שנגשו לחברה אימצו המנסחים הוראה רחבה הבאה לאסור גירושים לחלוטין.

“נוסח הסעיף, גם בהדבק הדברים ועל רקע האמנה בשלמותה, אינו סובל, לדעתי, את הפירוש, לפיו מכוון הוא למנוע אך ורק מעשים כגון אלה שבוצעו על-ידי הנאצים מטעמים גזעיים, אתניים או לאומיים. אל לנו לסטות, בדרך הפרשנות, ממובנן הברור והפשוט של מילות החיקוק, כאשר לשון הסעיף היא חד-משמעית, וכאשר הפירוש הלשוני אינו עומד בסתירה למטרת החיקוק ואינו מביא לתוצאה בלי הגיונית או אבסורדית.”

השופט בך עומד על כך שגם הוראות אחרות באמנת ג’נבה (סעיפים 49(2), 78, 35 ו-48 לאמנה)  תומכות בפירוש זה של הסעיף. לדבריו, הוראות אלה מעידות על מודעותם של מנסחי האמנה לצורכי הביטחון של המדינה הכובשת, ובהתאם לכך כללו סייגים לאיסורים אחרים הכלולים באמנה. למרות זאת, הם לא כללו כל סייג בנוגע לאיסור הגירוש.

לבסוף עומד השופט בך על כך שהאבסורד אותו מציג הנשיא שמגר (שנועד כאמור להצדיק סטייה ממילות החיקוק) הינו אבסורד מדומה בלבד. ראשית, אין כל הכרח לכלול בהגדרת “מוגנים” שגירושם נאסר אנשים שהסתננו לשטח הכבוש, ושאינם מוכרים כתושבי קבע בו, ולפיכך אין הכרח להגיע למסקנה שלא ניתן לגרש מסתננים. שנית, הסגרה מותנית בקיומו של הסכם הסגרה בין המדינות, ושאלה נכבדה היא אם יש לו כלל תחולה בשטח כבוש. שלישית, ישנה אפשרות לעצור ולאסור מחבלים ומרגלים, ואף לשפוט למוות. הנידון למוות יכול להסכים לעבור למדינה אחרת, ובמצב כזה גירוש יהיה אפשרי, שכן רק גירוש בכפיה נאסר.

בג”ץ עפו, עמ’ 75

לקריאה נוספת על רצף הטעויות שנפל בהנמקתו של הנשיא שמגר כפי שעמד עליהן פרופ’ דינשטיין

“יש לציין בשמחה, כי לפחות שופט אחד בהרכב של בית-המשפט לא נגרר למסכת הטעויות הללו במשפט הבינלאומי. השופט בך, בדעת-מיעוט, קובע, כי “לשונו של הסעיף 49 הינה חד-משמעית וברורה”: הטקסט “אינו מותיר… כל מקום לספק, כי הסעיף חל לא רק על גירוש המוני אלא גם על גירושם של יחידים ושהאיסור מכוון להיות טוטאלי, גורף וללא סייג – ‘יהיה המניע מה שיהיה’.” …

אלמלא היתה דעת-המיעוט לנגד עיניהם של שופטי-הרוב, היה ניתן להסביר את טעותם בפירוש סעיף 49 בכך, שאולי לא הועלו לפניהם כראוי הטיעונים הנכונים. מאחר שהשופט בך מפרש את סעיף 49 בצורה שקולה ומדויקת – ומעניין, כי הוא עושה זאת אף בלי להיכנס בעובי הקורה של דיני פרשנות אמנות – התמיהה על הכרעת-הרוב גדלה שבעתיים.

י’ דינשטיין, “גירושים משטחים מוחזקים (בג”ץ 785/87, 845/87, 27/88 עפו ואח’ נ’ מפקד כוחות צה”ל בגדה המערבית ואח’)”, עיוני משפט יג(2) 403, 413

נזכיר: לצורך הכרעה בעתירה (ודחייתה) יכול היה בית המשפט להסתפק בקביעה של השופט לנדוי כי הוראת סעיף 49(1) איננה משקפת משפט מנהגי ולפיכך איננה אכיפה בבג”ץ. ואולם בית המשפט אינו מסתפק בכך, אלא מביא את הסוגיה לדיון בפני הרכב מורחב, ומקדיש את עיקרו של פסק-הדין להסביר מדוע מעשה הגירוש עולה בקנה אחד עם הוראת הסעיף שבאמנת ג’נבה.

מדוע בחר הנשיא שמגר לדון בשאלה שאיננה נדרשת לצורך ההכרעה השיפוטית שבפניו, אשר הובילה אותו למהלך פרשני מסובך ומפוקפק? הייתכן שבית המשפט ראה את תפקידו לא רק בהכרעה בעתירה שבפניו אלא גם כמי שאמור לספק למדינת ישראל לגיטימציה בינלאומית, באמצעות פסק-דין הקובע שפעולותיה עולות בקנה אחד עם המשפט הבינלאומי? הייתכן שהסכים לספק “תעודת הכשר” זו של “התאמה למשפט הבינלאומי” על אף שהיה ער לכך שהמעשה נוגד את המשפט הבינלאומי, כפי שרומז פרופ’ דינשטיין?

הריסות בתים עונשיות

“אני חשבתי הרבה מאוד שנים ואני עדיין חושב, שהריסת בתים היא דבר לא ראוי, לא טוב. ככה לא מתנהגים. אין בזה שום תועלת. אבל הרגשתי כשופט שאין לי שיקול דעת בנושא זה. יכול להיות שטעיתי, אבל היתה לי הרגשה שאין לי שיקול דעת להגיד שלעולם הרשות המבצעת אינה יכולה להרוס בית.”

אהרון ברק, נשיא בית המשפט העליון בדימ’

ז. סגל, א. בנדור, “האדם הנאור”, הארץ 27.5.2009

לקריאה נוספת : ראיון הנשיא בדימ’ ברק לעיתון הארץ

“חלה אצלי התפתחות בנושא הזה. אני חושב עכשיו שאפשר לעשות שימוש בהריסת בתים אך ורק במצבים שבהם הבית שימש לביצוע העבירה, שאז הבית הוא כמו נשק שהשתמשת בו. הבית הוא הנשק. אתה ישן בבית ומשם אתה יוצא לבצע את הפעילות החבלנית. בסיטואציה כזאת, פגיעה בבית היא כמו החרמת מכונית שנסעת בה לביצוע עבירה. בזה אני לא רואה בעיה. ובלבד, כמובן, שמדובר בבית שלך ולא של מישהו אחר. שזה הבית שממנו יצאת, לא בית שכבר עשר שנים לא היית בו. רק במצבים כאלה אני לא רואה בעיה בהריסת בתים. אבל אצלנו עשו שימוש בהריסת בתים לא רק במצבים נקיים כאלה. איש לא מבין איך הורסים את בית אביו של מחבל. אם הבית הוא של האבא של מחבל, אי-אפשר להרוס אותו.

לא כך ניגשנו אל הנושא הזה בפסיקה כל השנים. הרגשתי שאני מחויב לגישה שנקטנו. יכול להיות שטעיתי. יכול להיות שזו סיטואציה שיש בה שיקול דעת. יכולתי לבוא ולומר, בניתוח שלי כשופט, שנכון שיש לרשות הצבאית שיקול דעת להרוס או לא להרוס, אבל ניתן להשתמש בסמכות רק במקרים הקיצוניים ביותר. כך, אם מישהו זרק אבן שפגעה בזכוכית ואף אחד לא נפגע, לא ניתן להרוס את ביתו”.

לקריאת הראיון באתר הארץ

הריסת בתים עונשית הוא אמצעי בו נקטו רשויות הביטחון כתגובה למעשה טרור, שנועד לפגוע בקרוביהם של מי שביצעו המעשה, וכשהמטרה המוצהרת היא להרתיע אחרים מביצוע פיגועים. השימוש באמצעי זה החל די מהר לאחר תפיסת השליטה בשטחים, ובתוך זמן קצר אף הגיע לבחינתו של בג”ץ. כפי שנפרט מיד, עתירות נגד החלטות אלה של הממשל הצבאי הוגשו  כבר במהלך שנות ה-70, אך פסקי הדין בעניינן היו קצרים וטכניים – ולא נכנסו לדיון משפטי או מוסרי בסוגיית הריסת הבתים. פסקי דין אלה לא פורסמו בקבצי פסקי-הדין, ורק באמצעות נבירה בארכיון המדינה מצאנו אותם. פסק הדין הראשון שפורסם ניתן רק בשנת 1979.

לקריאה נוספת: העתירות הראשונות בעניין הריסת בתים עונשית

בג”ץ 155/69 שייח איסמעיל נ’ שר הבטחון. העתירה מוגשת נגד צו שהוצא לפי תקנה 119 לתקנות ההגנה, להחרמת בית בעיר העתיקה. בפסק דין קצרצר, בו מציין בית המשפט את העובדה שהצו הוצא בעקבות פיצוץ בלוני גז ברח’ הגיא, דוחה בית המשפט את העתירה.

בג”ץ 351/74 סודקי נ’ שר הבטחון. העותר הוא תושב הכפר עבוש באזור טול כרם. בעתירה נטען, שהעותר חושש שהצבא מתכוון להרוס את ביתו, בו שהה לזמן קצר בן אחיו, שנעצר אח”כ על-ידי רשויות הביטחון והואשם בביצוע עבירה ביטחונית. בעתירה נאמר שלעותר נודע שמתכוונים לפוצץ את הבית, ידיעה שהתחזקה בעקבות הגעתם למקום של חיילים שערכו מדידות לקראת פיצוץ. לאחר הדיון בעתירה בא כוח  המדינה מודיע שאין כוונה להרוס את הבית. העתירה נמחקה לבקשת הצדדים.

בג”ץ 514/75 איברהים אלאטרש נ’ שר הבטחון. עתירה נגד החלטה להרוס בית. מתגובת המשיבים עולה שהבית פוצץ יומיים לפני הגשת העתירה. ב”כ העותרים, עו”ד לאה צמל, מבקשת לבטל העתירה.

בג”ץ 515/75 אלאטרש נ’ שר הבטחון. עתירה נגד החלטה להרוס בית המוגשת יחדיו עם העתירה הקודמת. בתגובה לעתירה זו המשיבים מודיעים שאין כוונה להרוס את בית העותר, ולאור הודעה זאת העתירה נמחקת.

את הטענות שהועלו במשך השנים נגד האמצעי של הריסת בתים עונשית ניתן לחלק לשלושה ראשים: הריסת בית משפחה כעונש על מעשה שביצע אחד מבני המשפחה הוא מעשה פסול מבחינה מוסרית; מדובר במעשה לא חוקי, וכי מדובר במעשה שאיננו אפקטיבי, או לכל הפחות, שהאפקטיביות שלו מעולם לא הוכחה.

לתיאור התפתחות הפסיקה בנושא ראו:

David Kretzmer, The Occupation of Justice – The Supreme Court of Israel and the Occupied Territories (N.Y Press, 2002) , chapter 9

במהלך השנים הביעו שופטים בבית המשפט העליון וגורמים אחרים במערכת המשפט הכרה בכך שמדובר במעשה בעייתי מבחינה מוסרית.

לקריאה נוספת על הבעייתיות המוסרית הגלומה בשימוש באמצעי הריסת בתים, כפי שכתב השופט טירקל 

“למרות הטעמים המשפטיים, מעיקה מן הבחינה המוסרית המחשבה כי את עוונו של המחבל נושאים בני משפחתו, שככל הידוע לא סייעו בידיו ולא ידעו על מעשיו. מועקה זאת שורשה בעיקרון עתיק היומין שבמסורת ישראל שלפיו “לֹא-יוּמְתוּ אָבוֹת עַל-בָּנִים וּבָנִים לֹא-יוּמְתוּ עַל-אָבוֹת אִישׁ בְּחֶטְאוֹ יוּמָתוּ” (דברים, כד, טז). והשוו לדברי השופט מ’ חשין בבג”ץ 2722/92 אלעמרין נ’ מפקד כוחות צה”ל ברצועת עזה. חז”ל אף באו בטרוניה על דוד המלך שהפר עיקרון זה בכך שלא חס על שבעת בני שאול (שמואל ב, כא, א-יד) וטרחו ליישב את הקושי (יבמות, עט, א). אולם הסיכוי שהרס בית, או אטימתו, ימנע בעתיד שפיכות דמים מחייב אותנו להקשות את הלב ולחוס על החיים, העלולים ליפול קורבן למעשי זוועה של מפגעים, יותר משראוי לחוס על דייריו של הבית. אין מנוס מכך.”

יחד עם זאת, במשך השנים טענו הרשויות ופסק בית המשפט כי מדובר במעשה חוקי ואפקטיבי. משעיסוקנו הוא בפיקוח שיפוטי על מעשיהן של רשויות המדינה ובהשלכותיו, מעוניינים אנו לבחון, בראש ובראשונה את חוקיותו של המעשה ואת האופן בו נבחנה שאלת חוקיותו על-ידי בית המשפט.

האם האמצעי של הריסת בתים עונשית הוא חוקי?

מקור הסמכות החוקית עליו השעין המפקד הצבאי הישראלי את החלטותיו אלה הינו תקנה 119 לתקנות ההגנה המנדטוריות, שנחקקו בארץ ישראל/פלסטינה בזמן המנדט הבריטי. התקנה מסמיכה את המפקד הצבאי להחרים ולהרוס כל בית שבוצע ממנו מעשה אלימות או שמי מבני הבית, האזור, השכונה, העיירה, הכפר או העיר היה מעורב במעשה אלימות.

תקנות ההגנה (שעת-חירום), 1945

לקריאה נוספת על לשון התקנה

“מפקד  צבאי רשאי להורות בצו שישמטו לטובת ממשלת פלשתינה (א”י) …כל בית, מבנה או קרקע השוכנים בכל שטח, עיר, כפר, שכונה או רחוב שבהם נוכח לדעת כי תושביהם, או מקצת מתושביהם, עברו, או ניסו לעבור, או חיזקו את ידי העוברים, או היו שותפים שלאחר מעשה לעוברים עבירה על התקנות האלה, עבירה שבה כרוכות אלימות או הטלת אימה או עבירה שעליה נדונים בבית-משפט צבאי, ומששמטו בית או מבנה או קרקע כלשהן כנ”ל רשאי המפקד הצבאי להחריב את הבית או את המבנה או כל דבר שבתוך או על הבית, המבנה או הקרקע.”

בדומה לסמכות הגירוש, גם כאן מדובר בתקנה שהותקנה בזמן שלטון המנדט הבריטי, עוד בטרם הוקמה מדינת ישראל. בהנחה שתקנה זו מהווה חלק מהדין המקומי שלא בוטל, ומשהדין המקומי כולל מקור סמכות המקנה למפקד הצבאי סמכות רחבה ביותר להרוס בתים ורכוש בתגובה למעשי אלימות, על מה מתבססות הטענות שהמעשה אינו חוקי?

בין הטענות שהעלו העותרים הועלתה גם הטענה שהתקנה בוטלה בזמן השלטון הירדני. ואולם, הטענה נדחתה על-ידי בג”ץ. ראו בג”ץ עוואד להלן.

טענות אלה נסמכות על כך שהריסת בתים עונשית  מפרה כמה הוראות במשפט הבינלאומי ואף עומדת בניגוד לעקרון יסוד של המשפט הישראלי.

בראשם של האיסורים המופרים על-ידי המעשה של הריסת בתים עונשית, עומד האיסור על ענישה קולקטיבית, שכן ברובם המכריע של המקרים החשוד איננו מתגורר עוד בבית המדובר (שכן הוא מצוי במעצר או במאסר ולעיתים כבר אינו בין החיים). כמו כן, פעמים רבות אין מדובר בבית “שלו” אלא בבית שבו התגורר יחד עם בני משפחה רחוקים אחרים.

 האיסור על ענישה קולקטיבית נגזר מעקרון האחריות האישית, הנחשב לעקרון יסוד במשפט הישראלי ולאחת מאבני הפינה של שלטון החוק בכל שיטות המשפט המתקדמות. העקרון אוסר על הטלת סנקציות על חפים מפשע גם אם מצויה בהן תועלת, ואפילו אם נדמה כי גלומה בהם תועלת רבה. עקרון זה לא נולד מתוך תמימות או מתוך הנחה שלפגיעה בקרובי משפחה לא יכולה להיות כל השפעה מרתיעה. העקרון והאיסור הנגזר ממנו נקבעו מתוך הכרעה ערכית-מוסרית לפיה, למרות פוטנציאל ההרתעה (קיים או מדומה) המצוי בענישה קולקטיבית זהו מעשה שמדינה נאורה אינה משתמשת בו. משמדובר בעקרון יסודי של שלטון חוק, נכלל הוא הן בתקנות האג והן באמנת ג’נבה, והוא מהווה חלק מהמשפט הבינלאומי המנהגי.

מרדכי קרצמניצר, (אי-) הלגיטימיות של הריסת בתי מחבלים – הערת פסיקה בעקבות פסק הדין בעניין הישאם אבו דהים נגד אלוף פיקוד העורף, המכון הישראלי לדמוקרטיה (24.2.2009)

לקריאה נוספת על הקביעה בסעיף 50 לתקנות האג

“אין להטיל על האוכלוסיה עונש קיבוצי, כספי או אחר, בשל מעשיהם של בודדים, כשאין לראותה כנושאת באחריות משותפת למעשים אלה”.

סעיף 33 לאמנת ג’נבה מוסיף ומבהיר:

“שום מוגן לא ייענש על עבירה שלא עבר אותה בעצמו. עונשים קיבוציים וכן כל אמצעי הפחדה או השלטת טרור אסורים…

ראו גם אצל פיקטה, עמ’ 225-226

לקריאה נוספת על האמצעי, הכולל החרמה של רכוש פרטי והריסה של רכוש פרטי בניגוד לאיסורים הקבועים במשפט הבינלאומי

סעיף 46 לתקנות האג כולל איסור על החרמת רכוש פרטי. לאיסור זה לא נקבע כל חריג. סעיפים 23 לתקנות האג, ו- 53 לאמנת ג’נבה אוסרים על הריסת רכוש פרטי, כשהחריג היחיד לכך הוא כאשר ההרס נדרש כחלק מפעולות צבאיות-מלחמתיות.

סעיף 23(7) לתקנות האג קובע: ” נוסף על האיסורים, שנקבעו באמנות מיוחדות, אסור בעיקר: … להשמיד או להחרים את רכוש האויב, חוץ אם השמדה או החרמה כזו נדרשת במפגיע ע”י צרכי המלחמה;”. סעיף 53 לאמנת ג’נבה קובע: ” אסור למעצמה הכובשת להחריב נכסי מקרקעים או להשמיד נכסי מטלטלים השייכים ליחיד או לרבים או למדינה או לרשויות ציבוריות אחרות, או לארגונים חברתיים או שיתופיים, אלא אם כן היו פעולות צבאיות (בנוסח האנגלי – military operations) מחייבות לחלוטין את ההחרבה וההשמדה האלה.”

החריג שקובע הסעיף הוא צר מאוד – פעולות לחימתיות המחייבות לחלוטין את הריסת הרכוש – ולא די בצרכי ביטחון כלליים במובן הרחב המוכרים מסעיפים

ראו גם, פיקטה בעמ’ 302.

אחרים של האמנה.

על ההבדל בין טעמי ביטחון לבין שיקולים צבאיים עמד הנשיא ברק בבג”ץ עג’ורי: “ודוק: השיקולים שהמפקד הצבאי רשאי לשקול אינם אך שיקולים “צבאיים” (military reasons) (ראו, למשל, סעיפים 5, 16, 18, 53, 55, 83 ו143- לאמנת ג’נבה הרביעית). סעיף 78 לאמנת ג’נבה הרביעית מרחיב את סוג השיקולים לעבר טעמי “ביטחון” (reasons of security) (ראו, למשל, סעיפים 9, 42, 62, 63, 64 ו74- לאמנת ג’נבה הרביעית). אכן, אמנת ג’נבה הרביעית מבחינה היטב בין הכרח בשל טעמי ביטחון לבין הכרח בשל טעמים צבאיים. המושג של טעמי ביטחון הוא רחב יותר מהמושג של טעמים צבאיים.” בג”ץ 7015/02, 7019/02 עגורי נגד מפקד כוחות צה”ל בגדה המערבית

מהאמור עולה שהריסת בתים עונשית מפרה כמה הוראות חוק ברורות המחייבות את הממשל הצבאי, ופוגעת קשות באנשים חפים מפשע. למרות זאת, הרשויות לא נסוגות ומחליטות לעשות שימוש באמצעי זה. החלטה זו אולי מאכזבת אך לא בלתי צפויה. רשויות ביטחון הנדרשות להתמודד עם איומים עשויות למצוא את עצמן “חוצות את הקווים” בין המותר לאסור, ובין החוקי ללא חוקי. במקרים אלה, בהם קיים איסור משפטי מובהק ונגרמת פגיעה מובהקת וקשה בזכויות אדם, הצורך לקיומה של ביקורת שיפוטית קם, וההצדקה לה מתחדדת.

מה פסק בג”ץ?

כפי שהראינו, בנסיבות אלה נראה שציפיה סבירה היתה, שבהגיע עתירות שכאלה לפתחו של בג”ץ יורה הוא לרשויות כי הן אינן רשאיות לנקוט באמצעי זה, מאחר שמדובר במעשה בלתי חוקי שהן אינן מוסמכות לעשותו.

התבוננות במקרים הראשונים שהועמדו להכרעתו של בג”ץ מצביעה על כך שהרשויות היו מודעות לקשיים משפטיים אלה. דוד קרצמר עומד על כך, שאם הסדר הכרונולוגי של פסקי-הדין של בג”ץ שפורסמו מהווה אינדיקציה כלשהי,

דוד קרצמר, עמ’ 148

אזי עולה שהרשויות התקדמו בזהירות, ו”אפשרו” שמקרה יגיע להכרעת בג”צ אך ורק לאחר שהצעד הקודם, קצת פחות חמור, כבר קיבל את אישורו.

ראו ה”ש 20 אצל דוד קרצמר בעמ’ 234. לרשויות אמנם אין שליטה על העתירות המוגשות לבית המשפט, אך נוכח הפרקטיקה השיפוטית הנהוגה בבג”ץ יש להן שליטה על העתירות המגיעות להכרעה. כך, יכולות הן למנוע הכרעה בעתירה שהוגשה אם יודיעו שהן חוזרות בהן מהחלטתן להרוס, או שיצליחו להגיע להסכם אחר עם העותר שיביאו למחיקת העתירה.

בפסק-הדין הראשון שהגיע להכרעתו של בג”ץ ופורסם בקובץ פסקי-הדין (שהוזכר לעיל) נדונה החלטה על אטימת חדר, שהתקבלה בעקבות אירוע בו האדם שהתגורר בחדר הורשע בביצוע עבירה.

ראו לעיל עתירות מוקדמות יותר שהוגשו אך שפסקי הדין בהם לא פורסמו.

אח”כ נדונה החלטה לגבי שני חדרים (בשני בתים) בהם התגוררו שניים שהודו (אך טרם הורשעו) בביצוען של עבירות שונות, ביניהן סיוע לרצח.

ולאחריהם אטימת בית במקרה בו ילד בן 16 הודה בהנחת מוקש ממנו נפגע חייל צה”ל ובאחזקתם של מוקשים נוספים. במקרה זה לא היה קשר בין הבית לביצוע המעשים. המפקד הצבאי הורה על אטימת בית המשפחה כולו. גם במקרה זה אישר בג”ץ את ההחלטה.

לאחר מכן הוצא צו להריסת שני בתי מגורים של משפחות שבניהן הודו בביצוע הרצח של דוד רוזנפלד, שומר באתר הרודיון.

בסופו של יום ניתן למנות מאות החלטות של צווי הריסה עונשיים שהותקפו בבג”ץ – ונדחו. פעם אחר פעם פסק בית המשפט (במקרים בהם פירט ונימק את הכרעותיו) כי מדובר באמצעי המצוי בסמכותו של המפקד הצבאי; כי תקנה 119 איננה סותרת את המשפט הבינלאומי; וכי ההחלטה להרוס בתים הינה סבירה נוכח חומרת המעשים המיוחסים.

על אף פגיעתו הקשה של האמצעי של הריסת בתי משפחות בזכויות אדם, ועל אף הטענות המשפטיות החזקות שהועלו ואשר הטילו (לכל הפחות) ספק בחוקיותו, מתאפיינים פסקי-הדין בסוגיה זו בלקוניות חריגה.

כיצד מנמק בית המשפט את קביעתו כי לא מדובר בענישה קולקטיבית?

תשובה אחת של בית המשפט לטענה זו היא כי אימוץ פרשנות לפיה מדובר בענישה קולקטיבית הייתה מרוקנת את התקנה מתוכנה, כך שמה שנותר ממנה היתה האפשרות להעניש מחבל המתגורר לבדו בבית. את המסקנה הזו מכנה השופט בן דרור “מופרכת”.

לקריאה נוספת: בג”ץ דג’לס, מדברי השופט בן-דרור

בג”ץ דג’לס, השופט בן-דרור:

עוד יש להוסיף, כי אין כל יסוד לקובלנת העותרים, שהריסת הבתים יש בה משום ענישה קולקטיבית. לגירסתם, אין להעניש אלא את המחבלים והעבריינים עצמם, ואילו הריסת בית יש בה כדי לפגוע ביתר בני המשפחה, שיישארו מחוסרי גג. פירוש כזה, אילו היה מתקבל על-ידינו, היה מרוקן מתוכנה את התקנה הנ”ל והוראותיה, וכל מה שהיה נותר ממנה לא היה אלא האפשרות להעניש מחבל המתגורר לבדו ויחידי בבית. טענה מעין זו אף נדחתה על-ידי בית-משפט זה בבג”ץ 361/82 הנ”ל (חמרי נ’ מפקד אזור יהודה ושומרון), בעמ’ 442. השופט ברק קבע שם, כי “על-פי גישתה של הגב’ צמל לא ניתן יהא לעשות שימוש בסמכות האמורה בתקנה 119, אם בבית מתגוררים שניים, ורק אחד מהם ביצע מעשה האסור על-פי התקנות. מסקנה זו מופרכת היא על פניה הן מבחינת נוסח התקנה והן מבחינת המדיניות החקיקתית המונחת ביסודה”.

בכל הכבוד, אין מדובר במסקנה מופרכת. אין כל אבסורד, או קושי, בכך שבית המשפט יגיע למסקנה כי תקנה מסויימת – ובמיוחד כזו שנחקקה על-ידי מחוקק מנדטורי לא דמוקרטי, בזמן קיומו של מצב חירום, ובטרם חתימתה של אמנת ג’נבה – סותרת היא איסורים משפטיים תקפים.

תקנות ההגנה נחקקו בזמן משטר החירום שהנהיג המנדט הבריטי בשנת 1945. אמנות ג’נבה נחתמו בשנת 1949. כאמור, האיסור על ענישה קולקטיבית נכלל כבר בתקנות האג משנת 1907. עם זאת, הבהרת האיסור הכוללת גם התייחסות מפורשת לאיסור על מעשי תגמול והרתעה גם נגד אזרחים בשטח כבוש נכללה רק באמנת ג’נבה. ראו פיקטה, עמ’ 227-228.

התשובה האחרת שנותן בית המשפט היא, שכלל לא מדובר בעונש כי אם בסנקציה מנהלית שמטרתה להרתיע.

לקריאה נוספת על בג”ץ חיזראן, מדברי השופטת שושנה נתניהו

בג”ץ חיזראן נ’ מפקד כוחות צה”ל, השופטת נתניהו:

“הסמכות הנתונה למפקד הצבאי על פי תקנה 119 אינה סמכות לענישה קיבוצית. הפעלתה לא נועדה להעניש את בני משפחת העותר. הסמכות היא מינהלית, והפעלתה נועדה להרתיע ובכך לקיים את הסדר הציבורי. המשיב מס’ 2 סבור שאמצעי הרתעה זה יעיל הוא, ולא הובאו בפנינו כל נתונים השוללים סבירותה של הנחה זו.”

הנמקה זו מייצרת הבחנה מלאכותית וקשה ליישב אותה עם דברים שנכתבו בפסקי-דין מוקדמים יותר בהם ציין בית המשפט ברורות כי מדובר ב”פעולת עונשין” וב“הוראה עונשית”, המתיישבים היטב עם העובדה שהתקנה מופיעה בפרק של תקנות ההגנה שכותרתו “הוראות-עונשים שונות”. זאת ועוד, בהתחשב בכך שאחת המטרות המרכזיות של ענישה הינה הרתעה, קשה לראות כיצד הסבר האומר שאך בשל כך שהמטרה היא הרתעה יש בו כדי להוציא את המעשה מגדריו של עונש. להיפך, משהמעשה הוא פוגעני וכואב, כואב עד כדי כך שהוא נחשב כעשוי להרתיע, וכשהדבר נעשה במכוון למטרה זו, נראה שאך יש בכך כדי לבסס את הטענה שמדובר בענישה, ומאחר שמדובר בענישתם של אנשים שאין טענה שפשעו, הרי שמדובר בענישה קולקטיבית.

“בנוסף לכך יש לזכור שהמדובר בתקנה 119 הנ”ל בפעולת עונשין בלתי שגרתית, שמטרתה העיקרית היא הרתעה מפני ביצוע מעשים דומים….” בג”ץ 434/79 סחוויל נ’ מפקד אזור יהודה ושומרון

 

“עניין לנו איפוא בהוראה עונשית, המתירה החרמה של נכסים, במקום שהמפקד הצבאי שוכנע להנחת דעתו, כי נתקיימו התנאים להפעלתה של אותה הוראה.” ראו בג”ץ חמאמרה, מקור מספר 30.

חולשתן של ההנמקות המשפטיות שמספק בית המשפט בולטת לנוכח עמדתו של אחד משופטיו הבכירים של בית המשפט עצמו – השופט מישאל חשין, הפוסק כי מדובר בעונש קולקטיבי, המנוגד לעקרונות יסוד של שיטת המשפט הישראלית.

לקריאה נוספת: בג”ץ ג’נימת נגד אלוף פיקוד המרכז, חוות דעתו של השופט חשין : “לא כן ייעשה במקומנו”

בג”ץ 2006/97 ג’נימת, חוות דעתו של השופט מ’ חשין:

“על הקושי שבהפעלת הסמכות על-פי תקנה 119 לתקנות ההגנה עמדתי כמה וכמה פעמים: … בכל פסקי-דין אלה כולם נטעתי עצמי בעקרון-יסוד במשפט, וממנו – כך אמרתי – לא אנוע לא הימין ולא השמאל. ואותו עקרון-יסוד כולנו ידענו ושנינו מאז היותנו: איש בעוונו יישא ואיש בחטאו יומת. וכדבר הנביא: “הנפש החוטאת היא תמות בן לא ישא בעוון האב ואב לא יישא בעוון הבן, צידקת הצדיק עליו תהיה ורישעת הרשע עליו תהיה” (יחזקאל יח כ). אין עונשין אלא-אם-כן מזהירין ואין מכים אלא את העבריין לבדו. זו תורת משה והוא הכתוב בספר תורת-משה: “לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות כי אם איש בחטאו ימות” (קרי: יומת) (מלכים ב יד ו).

העותרת הראשונה שלפנינו היא אשתו של הרוצח-המתאבד והיא אם לארבעת ילדיו הקטנים. האשה והילדים מתגוררים באותה דירה בה התגורר הרוצח-המתאבד, אך איש אינו טוען כי היו שותפים למעשה שזמם לעשותו – ואשר עשהו – מעשה רצח של נפשות תמות. איש אף אינו טוען כי ידעו על המעשה המיועד. אם נהרוס את דירתו של המחבל, נהרוס בה-בעת – ובאותן מהלומות כילפים – את דירתם של האשה ושל הילדים. במעשה זה נענוש את האשה ואת הילדים אף שלא חטאו. לא כן ייעשה במקומנו. מאז קום-המדינה – בוודאי כך מאז חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו – נקרא אל תוך הוראת תקנה 119 לתקנות ההגנה, נקרא בה ונשקע בה, ערכים שהם ערכינו, ערכים של מדינה יהודית, חופשית ודמוקרטית. ערכים אלה יוליכונו היישר אל ימים קדומים של עמנו, וימינו אלה כאותם ימים: לא יאמרו עוד אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה. כל האדם האוכל בוסר שיניו תקהינה.

בחוות-הדעת שהזכרתי בדבריי למעלה אמרתי דברים בדומה לדברים שאני אומר עתה. ואולם דברים שאמרתי עתה לא אמרתי בעבר. טלטלה גדולה ניטלטלתי עד שאומר אני עתה דברים שאני אומר. זו תורה למדתי ממוריי וזו תורת המשפט שבידי. אחרת לא אוכל.

לו נשמעה דעתי, כי אז קיבלנו את העתירה והוצאנו צו על-תנאי כבקשת העותרות.

דבריו של השופט אהרון ברק, שישב עם השופט חשין בהרכב, ואשר כתב את דעת הרוב במקרה זה, אינם כוללים כל התייחסות לקביעותיו של השופט חשין.

השופט ברק מקבל את טענת אלוף הפיקוד כי הריסת הבית תרתיע ותמנע פגיעה נוספת בחפים מפשע.

לקריאה נוספת: בג”ץ ג’נימת, מדברי השופט ברק

“אכן, תקנה 119 לתקנות ההגנה – שהיא דבר חקיקה מנדטורי העומד בתוקפו באיזור – מעניקה סמכות ושיקול דעת למפקד הצבאי, באשר לנקיטת אמצעים כלפי מבנה, בו מתגורר, מי שביצע עבירה חמורה על הוראת התקנות. לא מצאנו בטענות העותרות דבר, שיצדיק סטיה מההלכות הרבות בענין זה. מודעים אנו לכך, כי הריסת המבנה פוגעת בקורת הגג של העותרת הראשונה וילדיה. זו אינה מטרת צו ההריסה. אין הוא עונשי. מטרתו הרתעתית. עם זאת, תוצאתו קשה לבני המשפחה. המשיב חושב כי דבר זה חיוני הוא, כדי למנוע פגיעה נוספת בחיים של אנשים חפים מפשע. הוא גורס כי לחץ המשפחות עשוי להרתיע את המחבלים. אין בטחון מלא, כי אכן אמצעי זה הוא יעיל. אך, במסגרת האמצעים המעטים שנותרו למדינה להתגונן בפני “פצצות חיות”, אין לזלזל גם באמצעי זה.”

כאמור, בראיון עיתונאי שהעניק ברק לאחר פרישתו מכס השיפוט, התייחס ברק לענישה הקולקטיבית במילים אחרות.

האם ממשיכים להשתמש באמצעי זה?

היה זה דווקא הצבא אשר בשנת 2005, הודיע על הפסקת הריסות בתים עונשיות. בעיתונות התפרסם, כי ההחלטה התקבלה לאחר שוועדה צבאית שחקרה את הנושא מצאה כי יעילותו של האמצעי לא הוכחה וכי בשל כך המליצה על הפסקת השימוש בו. ואולם בדבריו בפני וועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת אמר הפרקליט הצבאי הראשי, תא”ל אביחי מנדלבליט, כי הוועדה לא הצליחה להגיע לתוצאה חד-משמעית בשאלת יעילותו של האמצעי, ומסקנותיה הושפעו בעיקר מהביקורת הבינלאומית שנמתחה על ישראל בגין השימוש באמצעי זה, ומהטענה שמדובר במעשה המנוגד למשפט הבינלאומי.

עמוס הראל, “ועדה שמינה הרמטכ”ל: להפסיק הריסת בתי מחבלים – גורמת יותר נזק מתועלת”, הארץ 17.2.2005

לקריאה נוספת מדבריו של מנדלבליט

תא”ל אביחי מנדלבליט, הפרקליט הצבאי הראשי, בוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, 22.2.2005:

הנושא הבעייתי הרבה יותר ומורכב הוא נושא ההריסה לצורכי הרתעה, וזה למעשה סוג ההריסות שהיו, בעיקר באזור יהודה ושומרון. הרחבנו גם על כך בפעמים הקודמות, ונאמר, ואני עדיין עומד על כך, שאפשר לבסס טיעון משפטי לגיטימי שמאפשר להצדיק הריסות בתים מהסוג הזה, ועדיין הנושא הזה לא פשוט.

כאן אני רוצה לדייק. ההחלטה שהתקבלה, והיא באמת החלטה דרמטית, לא נוגעת רק לתקופה של רגיעה, למרות שהיא התקבלה גם על רקע הרגיעה, אני לא מכחיש, היא נוגעת גם לתקופה שאם חלילה יתחדשו מעשי האיבה, גם אז היא תעמוד בעינה. ההחלטה אומרת שאין יותר הריסות לצורכי הרתעה, מסוג ההריסות שהיו באזור יהודה ושומרון, ואם יהיה שינוי קיצוני של הנסיבות, ואני מדגיש – שינוי קיצוני של הנסיבות, הנושא ייבחן מחדש. נכון לעכשיו, ההחלטה היא החלטה גורפת, לא לבצע יותר הריסות מהסוג הזה, גם אם יתחדשו מעשי האיבה.

הנימוקים שהובאו בשם ההחלטה הזאת נכונים, אבל הם לגמרי לא מדויקים. מאחר שאני בסוד הדברים, אני צריך להביא דברים על דיוקם. לפי מה שנמסר בתקשורת, אבל זה לא נמסר מדובר צה”ל ולא ממקורות אחרים, הסיבה היחידה להחלטה היתה חוסר האפקטיביות שהוכחה לגבי ההריסה. עדכנתי לגבי ועדת האלוף אודי שני, הוועדה הזאת בעצם מצאה שספק רב אם יש אפקטיביות לנושא ההריסה, אבל כשהיא נכנסה לעומקם של דברים, והדברים הוצגו גם בפני הרמטכ”ל, הסתבר שלמעשה היכולת להעריך אפקטיביות קשה מאוד. בצד דוגמאות קונקרטיות, ויש דוגמאות קונקרטיות שבהן הוכחה אפקטיביות לצעד הזה, יש דוגמאות קונקרטיות של משפחות, שמנעו מבניהן לצאת לבצע פעולות התאבדות. השב”כ הביא דוגמאות כאלה. יש כמה עשרות מקרים כאלה. מצד שני, הובאו גם ראיות לכאורה לכך, שהנושא של הריסות הבתים לצורכי הרתעה יצר גם שנאה רבה יותר, יצר מוטיבציה גבוהה יותר, יצר קולקטיב של פליטות. יש דברים שעומדים מול זה, ולכן, בנושא הזה, היה קשה להגיע למסקנה חד-משמעית. גם כשניסינו לכמת אותו, היכולת לכמת את ההיבטים הסותרים של נושא האפקטיביות הם לא פשוטים, הם מסובכים.

השאלה מתחדדת לא בהיבטים של שנים, למרות שנכון שהכלי הזה ננקט לפני שנים, היא התחדדה למעשה אחרי מבצע “חומת מגן”, כשלמעשה צה”ל חזר למדיניות הזאת. עד מבצע “חומת מגן” כמעט לא היתה אפשרות גם להרוס, כי לא היתה שליטה אפקטיבית ביהודה ושומרון. לכן השאלה התחדדה רק מאמצע שנת 2002. הנושא הזה התחדד גם על-ידינו, והעלינו אותו, ולשמחתי גילינו פתיחות רבה מאוד של הרמטכ”ל, שנעתר לפנייה, הפנייה היתה עוד של הפצ”ר הקודם, למרות שגם אני הייתי מעורב בזה, ומונתה ועדה בראשות אלוף. הוועדה הזאת היתה ועדה מאוד פתוחה, היא שמעה הרבה מאוד אנשי אקדמיה, אנשי רוח, פילוסופים, עיתונאים, אנשי תקשורת. אני חייב לציין לזכותם של האנשים שהיו שם, ששום דבר לא דלף משם. זה דבר מדהים. באו לשם אנשים רציניים, וזה באמת נתן לנו אפשרות לבחון את זה כמו שצריך. גם אחרי שהם גמרו את הבחינה, והבחינה לקחה כמה חודשים, היו הרבה מאוד ישיבות והשתתפו אנשים מאוד רציניים, וגם אחרי שגמרנו לבחון את זה, וזה הוצג בפני פורום מטכ”ל, אי אפשר היה להגיע לתוצאה חד-משמעית בעניין הזה. זה דבר מאוד-מאוד מסובך. כאן באה למעשה החשיבות של הנימוקים הנוספים, שהזכיר אותם קודם היושב-ראש, שבהם בהחלט נימוקים, שגם הרמטכ”ל היה ער להם וגם שר הביטחון היה ער להם, וגם אני חידדתי אותם. אלה גם כן נושאים חשובים, נושאים של לגיטימציה בינלאומית, איך הדברים מתקבלים בעולם, נושאים שקשורים גם למשפט הבינלאומי, הגם שאני אומר שוב שאפשר היה לבסס טיעון, והטיעון הזה התקבל בבית-המשפט העליון. אפשר לבסס טיעון שכן ניתן להצדיק את זה…” (ההדגשה הוספה – ל.י.).

מדבריו של הפצ”ר מתקבל הרושם, שבמקום בו כל המנגנונים המקומיים נכשלו – בקרת הרשויות עצמן, בקרתם של היועצים המשפטיים, וביקורתו של בג”ץ – הצליחה הביקורת הבינלאומית. קשה להתעלם ממה שלא נאמר אך שיתכן ונמצא ברקע הדברים, והוא החשש כי המדיניות של הריסת בתים עונשית, שננקטה על-ידי ישראל בשטחים עלולה להתפס כנופלת תחת המעשים המוגדרים כ”פשע מלחמה” על פי חוקת בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. מעניין לשים לב לכך שעל אף שמדובר באמצעי שזכה לאישור בג”ץ בפסקי-דין רבים, מעידים דברי הפצ”ר על כך שלנוגעים בדבר היה ברור כי מדובר באמצעי ש(לכל הפחות) חוקיותו מוטלת בספק.

סעיף 8.2(a)(iv) לחוקת רומא של בית הדין הבינלאומי הפלילי. לעיון נוסף לחצו כאן

על אף החלטה זו של הפצ”ר, המשיכה מדינת ישראל בשנים שלאחר מכן לעשות שימוש מועט באמצעי זה, כתגובה למעשי טרור של מחבלים שיצאו ממזרח ירושלים. לאחרונה החליטו הרשויות לשוב ולעשות שימוש באמצעי זה גם בשטחי הגדה המערבית.

אם היו מי שציפו שבית המשפט ינצל את ההזדמנות כדי לשנות כיוון ולהורות כי אין עוד לעשות שימוש באמצעי זה, הרי שהם התבדו שוב, כאשר בית המשפט שב ודחה עתירות שהוגשו נגד ההחלטות שהורו על אטימה והריסה של בתים.

סיכום

בתחילת דברינו עמדנו על ההחלטה התקדימית של הרשויות המשפטיות במדינת ישראל להקנות לבג”ץ סמכות לדון בעתירות העוסקות במעשי הממשל הצבאי בשטחים. בתוך סמכות זו יכול היה בית המשפט להציב סייגים שונים ולקבוע למשל, שלא לדון בעתירות התוקפות החלטות ביטחוניות של רשויות הממשל, ולהתמקד אך בסמכויות “אזרחיות” שמפעיל הממשל הצבאי. אך מעיון בפסיקה עצמה אנו רואים כי בית המשפט בחר לעסוק גם בעניינים הנוגעים להפעלת סמכויות הביטחון של הממשל הצבאי, ולבחון את חוקיותם.

כיצד השפיע פיקוחו של בית המשפט על האוכלוסיה האזרחית שהייתה נתונה למרותו של הממשל הצבאי? האם ראתה היא ברכה ממעורבותו זו של בג”ץ?

עיון בתפקיד שמלא בג”ץ בעתירות כדוגמת עתירות הביאס קורפוס מלמד, כי האזרח הקטן הפיק תועלת מביקורת זו. ראינו כי בעתירות אלה די היה בעצם הגשת העתירה כדי להביא את הרשויות לגלות את פרטי העצור שבידיהן (כך קרה למשל גם בעתירות בעניין מניעת יציאת תושבים לחו”ל, שגם בהן עצם הגשת העתירה הביאה את הרשויות לבחון את ההחלטה, ובמקרים רבים אף לשנותה).

אך מעבר לכך, האם העניק בג”ץ לאוכלוסיה האזרחית את מידת ההגנה לה הייתה זכאית מבית משפט? האם נהג כגוף עצמאי אשר אין עליו מרות “זולת מרותו של הדין”?

בעניין הריסות בתים ראינו, כי על אף הוראות חוק ברורות שאמורות היו להביא לפסילתו של האמצעי כבלתי-חוקי מגיע בג”ץ למסקנה ההפוכה, ואיננו פוסל את הפרקטיקה כבלתי חוקית. בית המשפט מכשיר את האמצעי כחוקי וסולל לרשויות הביטחון את הדרך להמשיך ולהשתמש בו, כשהן נהנות בנוסף גם מההכשר שמספקת פסיקת בג”ץ.

מה היו הסיבות שהובילו את בית המשפט לדורותיו ואת שופטיו הרבים (למעט השופט חשין) לפסוק באופן הזה? האמנם היתה זו אמונתם של השופטים שזהו דברו של החוק ואל להם לפסוק אחרת על אף שמדובר באמצעי בלתי מוסרי הפוגע בחפים מפשע? או האם הבינו השופטים שלמרות שמבחינת הדין מדובר באמצעי בלתי חוקי, סברו שאין זה ראוי שכבית משפט ישראלי ישללו מרשויות הביטחון אמצעי זה? כיצד קורה שבסופו של דבר רק לחץ חיצוני-בינלאומי הוא שמביא את המערכת הביטחונית לסגת בעצמה משימוש באמצעי זה?

גם בעניין גירושים מהשטחים ראינו את הבעייתיות שבפסיקתו של בית המשפט. מעיון בפסיקה זו קשה להשתחרר מהרושם כי לא “מרותו של הדין” היא שהכתיבה את הפרשנות שאימץ בית המשפט (לפיה הגירושים שביצעה ישראל עולים בקנה אחד עם הוראותיו של סעיף 49(1) לאמנת ג’נבה).

לפרק הבא במאמר:

בג”ץ והשטחים פרק שני: הפיקוח על רשויות הממשל הצבאי בעניינים אזרחיים

חזרה להקדמה

   

  שלטון החוק

  בעקבות הסרט, מסע אינטרקטיבי

  אתר המובייל שלנו בבנייה ויעלה בקרוב!

  בינתיים, הכנסו לאתר האינטרקטיבי של שלטון החוק דרך הדסקטופ שלכם, והרשמו כאן כדי לקבל עדכונים.

  להרשמה

  שלח!
  תודה רבה!